100 bin katılımcı 20 yıl boyunca inceledi: Sıkıcı bir işe sahip olmak demans (bunama) riskini artırıyor

Araştırmacılar, avukatlık, polislik, doktorluk gibi  bilişsel olarak teşvik edici işlerin, iş kontrolü olarak da bilinen zorlu görevler ve yüksek iş karar serbestliği içerdiğini, kamu memurluğu, kasiyerlik gibi teşvik edici olmayan mesleklerin ise düşük talep ve iş kontrolü eksikliği olan meslekler olduğunu söyledi.

Bilim insanları, araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaşam tarzı gibi potansiyel olarak etkili faktörleri hesaba katarak, yüksek uyaran grubunda demans insidansının 10 bin kişide 4,8 ve düşük uyaran grubunda 7,3 olduğunu buldu.

Slot oyunları